Ăn ngon quên đường về ở Măng Đen Kon Tum


Như đã nói ở phần 1 Măng Đen lối về thị trấn buồn tênh, những ngày mình đến Măng Đen thời tiết cực kì xấu, không một bức ảnh nào chụp có nắng hắt vào mặt nổi, nhưng bù lại, đồ ăn rất ngon.

Phi vụ giải cứu chim én


Cô mở tin nhắn lên, thấy tin nhắn của Z “Tao giúp mày hết cỡ rồi nhé, giờ như nào?”. Cô không trả lời tin nhắn, dưới gầm bàn, lấy chân đá Z một đá làm hắn ta chau mày nhăn nhó uống ly beer.