Đi bao xa sẽ thấy nhớ Sài Gòn?


Nhà bọn mình không ở Sài Gòn. Với mình và nhiều người, Sài Gòn chỉ là nơi để đến, làm việc. Với người khác, có thể là để yêu một ai đó, vì ai đó mà ở lại. Và nếu có ai hỏi mình rằng “Em có định ở lại Sài Gòn luôn không?” thì câu trả lời của mình, chắc chắn là không.