Phi vụ giải cứu chim én


Cô mở tin nhắn lên, thấy tin nhắn của Z “Tao giúp mày hết cỡ rồi nhé, giờ như nào?”. Cô không trả lời tin nhắn, dưới gầm bàn, lấy chân đá Z một đá làm hắn ta chau mày nhăn nhó uống ly beer.