Tết Đoan Ngọ, giữa năm rồi!


Tụi trẻ bọn mình khó mà nhớ nổi ngày âm lịch. Vậy mà ở nhà thì người lớn đã quen tính ngày giỗ chạp, Tết, đám cưới hỏi theo ngày âm lịch. Ai đâu mà nhớ tháng 6 có ngày Tết Đoan Ngọ khi mà lâu rồi cũng không còn về nhà đúng dịp này.

Ai biết ra sao ngày sau


Ngày đó, đứng giữa quảng trường Kathmandu mấy ngàn năm lịch sử, giữa đàn bồ câu này, dù xem rất nhiều phim viễn tưởng cũng chưa từng nghĩ đến ngày có một thứ dịch bệnh khiến tất cả đóng băng. Bởi, ai biết ra sao ngày sau.