Chuyện kể từ những chuyến đi

Trộm nghe tiếng đàn


Một bạn nam ôm cây guitar, đeo đồng hồ tay trái, mặc sơ mi xanh màu biển khơi. Dưới gốc cây si, thỉnh thoảng gió thổi qua lá vàng rơi lả tả. Mình ngồi ngắm bạn không biết chán.