Chuyện kể từ những chuyến đi

Một vòng Đắk Nông


Đắk Nông như một cao nguyên mới nổi, một Tây nguyên đích thực còn giữ được nét ban sơn. Khi Quốc lộ 14 được cải tạo xong, chúng tôi càng có lý do để khám phá hết vùng đất đồi núi này.