Chuyện kể từ những chuyến đi

Tết Đoan Ngọ, giữa năm rồi!


Tụi trẻ bọn mình khó mà nhớ nổi ngày âm lịch. Vậy mà ở nhà thì người lớn đã quen tính ngày giỗ chạp, Tết, đám cưới hỏi theo ngày âm lịch. Ai đâu mà nhớ tháng 6 có ngày Tết Đoan Ngọ khi mà lâu rồi cũng không còn về nhà đúng dịp này.