Đọc Ngàn mặt trời rực rỡ


Lấy bối cảnh đất nước Afghanistan trong thời kì lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy, đẩy đất nước này lâm vào cảnh nội chiến, sự can thiệp của Liên Xô và sự quay lưng của Mỹ, câu chuyện về cô gái Mariam  – một harami – một đứa con hoang vô thừa nhận.