Chuyện kể từ những chuyến đi

Niềm vui bánh trái


Bánh bột lọc cực nhất, khó nhất là khâu nhồi bột. Làm bánh bột lọc phải nhồi bột bằng nước sôi, nhồi bằng tay. Ở nhà là mấy mợ cháu chỉ có bằm thịt, cắt tôm, xào nhân, làm mỡ hành thôi, tới đoạn nhồi bột là mợ mình réo dõng dạc tên chồng “Ông Công đâu, xuống nhào bột”.