[Truyện ngắn] Mưa


Chúng tôi năm 20 tuổi chẳng ai nghĩ đi Mỹ tức là chia tay, Vũ không hứa hẹn, tôi không bảo chờ đợi. Nhưng rồi cuộc sống cứ cuốn chúng tôi đi theo cách mà chúng tôi không biết trước, hoặc cũng có vài bộ phim đã từng nói đến nhưng chúng tôi thì vẫn cố chấp tin rằng mình là ngoại lệ.